رویدادها

دوره آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

دوره آموزش زبان برنامه نویسی پایتون، در 15 جلسه و با ظرفیت 4 نفر برگزار شده است.

مشهد - احمدآباد جزئیات بیشتر
04

مردادماه 1402

ساعت 4 روزهای زوج