• خانه
  • دوره آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

دوره آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

دوره آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

این دوره آموزشی در 15 جلسه و با ظرفیت 4 نفر برگزار شده است.

شرکت کنندگان دوره پایتون :

خانم مهرنوش مرادی

آقای امین محمدی

آقای محمد رستگار

آقای علی حسینی

استاد دوره :

آقا مهندس امیررضا حیدرزاده

ارائه گواهی پایان دوره به افراد زیر 16 سال